down left right up arrow-outline bubble clock couch dentist file mail ot phone pin wifi facebook Ga naar content

Spoedgeval?

De tandartsen in Ermelo en Harderwijk hebben al jaren een uitstekende regeling voor de opvang van spoedgevallen. Het is niet de bedoeling dat u daar gebruik van maakt voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Bij klachten tijdens de praktijkuren neemt u natuurlijk eerst contact op met ons. Voor pijnklachten kunt u elke werkdag bellen, vóór 9.00 uur. Indien mogelijk helpen wij u dezelfde dag nog.

Er is sprake van een 'spoedeisende situatie' als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.


Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen. Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling vaak direct afgekerend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18:00 tot 08:00. De weekenddienst begint vrijdag om 12:00 en duurt tot en met maandagochtend 07:00 uur. De weekenddienst word waargenomen door TSP meander in Amersfoort.

Maak een afspraak   Bel: 0341 - 55 40 48